Quà tặng doanh nghiệp là quà tặng dành cho một cá nhân, doanh nghiệp hay một công ty nào đó. Quà tặng doanh nghiệp làm tăng mối quan hệ của các đối tác với nhau và nó cũng là một phần ảnh hưởng tới công việc của bạn. Vì vậy việc lựa chọn quà là một phần thể hiện thành ý và sự tinh tế của bạn

Được xếp hạng 0 5 sao
247.000
Được xếp hạng 0 5 sao
489.000
Được xếp hạng 0 5 sao
247.000

Yến Sơ Chế TH1

381 Đã bán

Được xếp hạng 0 5 sao
6.500.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.900.000
Được xếp hạng 0 5 sao
1.590.000